-Termobor® Dış cephede klasik mantolama ürünleriyle karşılaştırıldığında ne gibi avantajları vardır?

  • Diğer yalıtım malzemelerine kıyasla, tek işlemde, başta ısı, su, ses ve yangın yalıtımı sağlanır.
  • Bina üzerinde asla ısı köprüsü oluşturmaz.
  • Normal sıvaya göre 6 kat, alçı sıvaya göre 4 kat daha hafif bir malzemedir.
  • Tuğla, Brüt Beton, Gazbeton, BİMS, Betopan, Alçıpan gibi yapı elemanları üzerine mükemmel yapışma mukavemeti sayesinde direkt olarak uygulanır.
  • Cephe yüzeyi boyalı olan eski binalarda, direkt boya üzerine uygulanabilir.
  • Nefes alabilen bir malzeme olduğundan, buhar geçişine imkan verir, malzeme ile bina yüzeyi arasında yoğuşma olmasını engeller. Nem, küf ve rutubeti keser.
  • Yangın sırasında, boğucu ve zehirli gaz çıkarmaz. Kendisi asla ve asla yanmaz
  • İnsan sağlığına zararlı herhangi bir madde içermez.
  • İleride oluşabilecek tamiratlar kolaylıkla yapılabilir.
  • Ömrü, bina ömrü kadardır. Zaman geçtikçe, hacimsel değişiklik oluşmaz. Isı iletim katsayısı değeri değişmez.

-Dış cephede EPS yerine kaç cm kalınlıkta uygulama yaparak aynı yalıtım değerini sağlayabiliriz?

-Uygulanacak Termobor® Yalıtım Sıva kalınlığı, birkaç parametreye bağlı olarak değişkenlik gösterir. Binanızın bulunduğu şehir, binanızdaki duvar elemanının cinsi ve kalınlığı temel parametrelerdir.

-Binamızda dıştan yalıtım uygulaması mümkün değil. Sadece iç cephede yalıtım sıvası kullanarak yine yeterli izolasyonu sağlayabilir miyiz?

-Evet, sadece iç cephede Termobor® İç Cephe Yalıtım Sıvası uygulayarak yeterli yalıtımı sağlamanız mümkün.

-Dış cephede kullandıktan sonra iç cephede de kullanmak gerekli midir?

-Hayır, gerekli değildir. Ancak, Termobor® iç ve dış cephede birlikte kullanmak, kaba sıva ve alçı sıva uygulama ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu şekilde, daha düşük maliyetlerle aynı işlemi tamamlayabilirsiniz.

-İç cephede alçı sıva ile karşılaştırıldığında maliyetleriniz nedir?

-İç cephede Termobor® İç Cephe Yalıtım Sıvası uygulamasıyla, duvar üzerine kaba sıva ve alçı sıva uygulaması tamamen ortadan kalkar. Genel olarak işçilik dahil uygulama fiyatlarıyla hesaplama yapıldığında, alçı sıvadan %10 - %15 daha yüksek maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak Termobor® İç Cephe Yalıtım Sıvası, alçı sıva ile karşılaştırılamayacak üstünlüklere sahiptir ve aradaki fiyat farkı, bu nitelikleri fazlasıyla karşılamaktadır.

-Binada gazbeton, bimsblok, tuğla vb. malzemeler kullanıldığında ısı yalıtımı uygulamasına gerek var mıdır?

-ISO ve CEN standartlarına göre ısıl iletkenlik katsayısı (λ) 0,65 W/(m.K) değerinden düşük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Isıl iletkenlik katsayısı (λ) 0,65 W/(m.K) değerinin üzerinde olan malzemeler ise "yapı malzemesi olarak adlandırılmaktadır. ( ısı yalıtım özelliği ısıl iletkenlik değeri düştükçe artar, yükseldikçe azalır). Tuğla, gazbeton bimsblok gibi malzemelerin ısıl iletkenlik katsayıları bu değerin üzerinde olduğu için ısı yalıtım malzemesi değil, ancak ısı yalıtım malzemelerine katkı yapabilecek yapı malzemeleridir. Kaldı ki gazbeton , bimsblok, tuğla gibi "yapı malzemeleri", ısıyı çok hızlı iletme özelliklerinden dolayı binalara en çok ısı kaybettiren ve dış hava şartlarıyla temas halinde olan kiriş, kolon, perde ve döşeme plakası gibi taşıyıcı "yapı elemanları"nı kaplayamazlar, bu da çok büyük oranda ısı kaybına sebep olur, dolayısıyla bu tip yapı malzemeleri tek başlarına ısı yalıtımı için yeterli değildir.

-Bir binada sadece kuzey cephesine yalıtım yapmak yeterli midir?

-Sadece kuzey cephesine yapılacak bir ısı yalıtımı, ısı köprülerinin fazlalığından dolayı yeterli bir ısı yalıtımı sağlamaz, yapıda ısı kayıpları devam eder, yıllık ısıtma (kışın) ve soğutma (yazın) enerjisi ihtiyacı yeterince azalmaz. Ayrıca unutulmamalıdır ki ısı yalıtımı bina taşıyıcı elemanları koruması açısından de gereklidir. Bu sebeplerle ısı yalıtımı tüm yapı bileşenlerinde (Çatı, duvar, taban, döşeme, konsol, cam ve doğramalarda) yapılmalıdır. Dolayısıyla tüm binaya yalıtım yapmaktır asıl olan.